Sunday, 14 August 2011

Waar we het allemaal voor doen

Vandaag, zondag, kwam de Soedanese kerk bijeen terwijl we met een aantal lui op een ander deel van het kerkterrein met schuren, schilderen en inrichten bezig waren. De kinderen en hun ouders waren erg enthousiast over de veranderingen die ze zagen. Velen kwamen me vertellen hoe mooi ze het vonden.

Mede met hulp van velen van jullie die metterdaad helpen of hielpen bij opknappen of die met financiele bijdragen helpen.

No comments: